Disposem de conveni amb diverses companyies per oferir les condicions més avantatjoses a l’hora de contractar una pòlissa de vida per protegir els seus en cas de defunció.

A més podem oferir-li garanties addicionals a la pòlissa com son la invalidesa o la incapacitat professional. 

  

Pòlissa vida col·lectiva CAATEEB 2015.

La prima ve determinada per l'edat dels assegurats i la cobertura. En cas de voler consultar la prima de renovació, fer canvi de cobertures o beneficiaris us podeu posar en contacte amb la corredoria a la 2ª planta del Col·legi, al telèfon 93 551 16 16 o per email a informacio@aspcorredoria.cat

Si no disposseu d'aquesta cobertura i voleu contractar-la no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres us enviarem pressupost sense compromís. Us recordem que també poden adherir-se a la pòlissa els familiars dels col·legiats.

 

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

 

  • Pòlissa de vida col·lectiva on el prenedor es el CAATEEB i els assegurats son el col·legiats.
  • Cobreix la mort i la invalidesa i es pot demanar cobertura de incapacitat professional
  • Cobertura defunció fins els 70 anys.
  • Cobertura invalidesa fins els 65 anys.
  • Pòlissa anual (anys naturals) amb renovació automàtica.
  • Import mínim assegurat 6.000€, màxim 300.000€.
     

Qüestionari simplificat Allianz < 90.000 €

Qüestionari ampliat Allianz > 90.000 €