Els oferim diverses alternatives en pòlisses d’assistència sanitària amb condicions especials pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona. Pòlisses de salut sense copagaments i amb els principals centres d’assistència sanitària concertats.

 

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

COBERTURES:

Pòlissa de salut, modalitat quadre metge concertat, sense copagaments, amb la companyia Agrupació producte PLUSMEDIC, inclou:

 • Medicina Primària ( medicina general, pediatria i ATS).
 • Especialitats (visites, probes e intervencions), inclou podologia i pròtesis.
 • Medis i probes de diagnòstic.
 • Hospitalització.
 • Tractaments especials.
 • Medicina preventiva.
 • Planificació familiar.
 • Urgències i assistència immediata, servei d’ambulància.
 • Assistència a l'estranger.
 • Carències 6-10-12 mesos segons l’actuació sol·licitada.

Qüestionari Salut Agrupació

Condicionat Plusmedic

Fullet Salut Agrupació

Tarifes Salut Agrupació (Cal estar registrat per accedir a la informació)

COBERTURES:

Pòlissa de salut, modalitat quadre metge concertat, sense copagaments, amb la companyia Adeslas, inclou:

 • Medicina general i pediatria.
 • Especialitats.
 • Mitjans de diagnòstic, inclosos els d'alta tecnologia.
 • Hospitalització.
 • Part i tot el relacionat amb aquest.
 • Trasplantaments.
 • Tractament especials.
 • Urgències ambulatòries i hospitalàries.
 • Carències de 3-6-10 mesos.
 • Assistència a l'estranger
 • Inclou dental

Qüestionari Salut Adeslas

Fullet Salut Adeslas

Condicionat Adeslas

Tarifes Salut Adeslas (Cal estar registrat per accedir a la informació)