Responsabilitat civil per a peritsÉs la responsabilitat derivada  d’una actuació professional que té com a resultat un error  professional com a conseqüència del qual es produeix un dany patrimonial.

 

 

 

 

 

 

Quadre de companyies amb les que treballa la corredoria

 
 • És una pólissa individual.
 • Té una vigència anual (anys naturals) i es renovada automàticament.
 • Garanteix les responsabilitats pecuniàries que es pugui exigir a l’assegurat en l’exercici de l’activitat de perit o taxador (no assegura les taxacions inmobiliàries ni comissari d'avaries) en encàrrecs prèviament declarats.
 • Empara reclamacions rebudes durant la vigència de la pòlissa
 • La prima és anual.
 • Regularització per honoraris.
 
 • És una pólissa individual.
 • Té una vigència anual (anys naturals) i es renovada automàticament.
 • Garanteix les responsabilitats pecuniàries que es pugui exigir a l’assegurat en l’exercici de l’activitat de perit.
 • Empara reclamacions rebudes durant la vigència de la pòlissa
 • La prima és anual.