Pòlissa creada especialment pels arquitectes tècnics que treballen per a l’Administració sense cap tipus de vinculació funcionarial o laboral i realitzen diverses tasques professionals considerades menors.

 


 

 

 

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

 

  • És una pòlissa individual.
  • Té una vigència anual (anys naturals) i es renovada automàticament per la Mútua.
  • Garanteix la responsabilitat civil que es pugui exigir a l'arquitecte tècnic assegurat que, treballant per l’ Administració com a liberal, sense cap tipus de vinculació funcionarial o laboral , realitzin intervencions de poca entitat tècnica i que no necessitin projecte tècnic.
  • Cal declarar aquestes intervencions a la Mútua de manera mensual o trimestral.
  • Prima anual sense regularització.

 

 

 

Cotització