La Corredoria d'Assegurances del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona us informa, assessora i gestiona les vostres peticions relacionades amb la pòlissa de responsabilitat civil alhora que us assesora i gestiona les peticions d'altres assegurances.

 

Serveis

 

  • Informació i assessorament personalitzat: Donar a conèixer els productes asseguradors existents al mercat en relació amb l'exercici de la professió i de la responsablitat civil que se'n deriva.
  • Buscar les millors alternatives asseguradores al mercat per donar cobertura als col•legiats.
  • Tramitació de les reclamacions que derivades de la responsabilitat civil del col•legiats.
  • Gestió de les peticions relacionades amb les necessitats del col•legiat amb les diverses companyies.
  • Assessorament en assegurances personals.
  • Pressupostos sense compromís.

 

Horari del servei

 

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15 hores

Visites concertades: De dilluns a dijous de 15 a 17 hores

email: atclients@aspcorredoria.cat

Segona planta de la seu del CAATEEB a Barcelona (Bon Pastor, 5)

Telèfon: 93 551 16 16

Fax: 93 551 16 17