IncapacitatLes pòlisses d’incapacitat diària, també anomenades pòlisses de baixa, cobreixen la incapacitat total pel desenvolupament de l’activitat laboral o professional temporal com a conseqüència de l’alteració de l’estat de salut per accident i/o malaltia.

En el casos dels professionals lliberals es una eina imprescindible per garantir els ingressos mensuals en cas d’una incapacitat temporal, ja que les prestacions de mútues alternatives (PREMAAT) no garanteix aquesta cobertura, i com autònoms al règim de la seguretat social (sistema RETA) la prestació que es rep es mínima i moltes vegades no arriba a cobrir les despeses fixes del professional.

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

 

 • Cobreix la prestació d’un subsidi diari en cas de incapacitat total temporal, com a màxim durant un període de 365 dies.
 • Cobertura per accident i malaltia.
 • Pòlissa anual renovable amb pagament fraccionat, import mínim del rebut 60€.
 • Carència de 12 mesos per embaràs i part.
 • Premi de natalitat indemnització de 20 dies del capital contractat.
 • En els processos com a conseqüència d’accident, infart o part, s’aplicarà franquícia del dies d’hospitalització, màxim 180 dies.
   

Qüestionari Previsión Mallorquina

 

 • Cobreix la prestació d’un subsidi diari en cas de incapacitat total temporal, com a màxim durant un període de 365 dies.
 • Cobertura per accident i malaltia.
 • Pòlissa anual renovable amb pagament fraccionat.
 • Carència de 12 mesos per embaràs i part. 

Qüestionari Generali

Fullet Baixa Generali
 

 • Cobreix la prestació d’un subsidi diari en cas de incapacitat total temporal, com a màxim durant un període de 425 dies.
 • Cobertura per accident i malaltia.
 • Pòlissa anual renovable amb pagament fraccionat, import mínim del rebut 30€.
 • Baixa laboral per part, pagament d'un subsidi de 20 dies (carència 12 mesos).

 


 

Qüestionari Mutua Terrassa

Fullet Baixa Mutua Terrassa