Amb el nou Acord de col·laboració entre la Corredoria del CAATEEB i Caixa d'Enginyers podeu fraccionar fins a 12 mesos els pagaments corresponents a les assegurances superiors a 180 euros amb la targeta col·legial de Caixa d'Enginyers (prima fixa i complementàries).

Demani el fraccionament amb la targeta col·legial de Caixa d'Enginyers amb unes condicions molt avantatjoses.

Per exemple, el fraccionament d'una prima de 1000€ a 87,72€/mes en 12 mesos.

Finançament supeditat a l'acceptació per part de Caixa d'Enginyers.

Més informació.