Defensa jurídicaPer estar protegits davant qualsevol reclamació que podem rebre disposem de pòlisses de defensa jurídica.

Es una assegurança que cobreix despeses jurídiques (costes judicials, honoraris d’advocat i procurador, despeses notarials i pericials, fiances exigibles en procediments penals, i altres despeses garantides).

En tractar-se  d’una pòlissa de defensa jurídica, no cobreix les indemnitzacions a què fos condemnat l’assegurat.

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

Es una assegurança que cobreix despeses jurídiques amb un límit màxim de 8.000€ dels quals corresponen a despeses d’advocat un màxim del 50%. En tractar-se d’una pòlissa de defensa jurídica, no cobreix les indemnitzacions a què fos condemnat l’assegurat.

Aquesta assegurança de defensa jurídica atorga les garanties següents:

Defensa penal. Inclou les despeses jurídiques de defensa en procediments penals en què es vegi implicat l’assegurat, per imprudència, imperícia o negligència, com a conseqüència del seu exercici professional.

Contractes d’assegurances. Inclou la defensa i reclamació dels interessos de l’assegurat per incompliment contractual d’altres companyies asseguradores i del Consorci de Compensació d’Assegurances.

Defensa suplementària de la responsabilitat civil. Inclou les despeses de defensa de la responsabilitat civil de l’assegurat i dels seus assalariats, en els casos de no disposar de pòlissa de responsabilitat civil o que el sinistre fos rebutjat per la companyia.

Assistència jurídica telefònica. Ofereix l’assistència d’un advocat per a aquelles qüestions objecte d’aquesta pòlissa.

En qualsevol cas, aquesta pòlissa no donarà cobertura a reclamacions inferiors de 300€.

Es tracta d’una pòlissa col•lectiva i per aquest motiu es pot oferir amb unes primes molt avantatjoses, 22€/any.

La renovació de la pòlissa col•lectiva de defensa jurídica del CAATEEB serà l' 1 de juliol de 2016, el rebut es girarà la primera setmana del mes de juliol, si no esteu adherits no dubteu en incorporar-vos per nomès 22€/any.

Més Informació.